Trekkertrekwedstrijd op 26 mei 2022

Deelname is alleen mogelijk met traktoren tot het bouwjaar 1979.

Kenteken is verplicht om toegang te krijgen tot het terrein.

Het entreegeld (€ 20,-) dient vòòr 1 mei 2022 te worden voldaan op rekeningnummer NL 60 RABO 0322 9411 72, t.n.v. Stichting Oldtimer Evenement te Hoornsterzwaag, o.v.v. uw naam en woonplaats. Zonder betaling komt de reservering te vervallen.

Mocht uw traktor niet voor deelname in aanmerking komen, dan krijgt u bericht van de organisatie. Beroep hiertegen is niet mogelijk. U krijgt enkele weken voorafgaand aan het evenement uw toegangsbewijs.

Bij verzending van het formulier gaat u akkoord met de voorwaarden en erkent u dat deelname voor eigen risico is.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk.