Inschrijfformulier evenement

Ik schrijf mij in voor het evenement:

op 10 mei 2018
Deelname is alleen mogelijk met een auto, motor of bromfiets t/m bouwjaar 1985 of een tractor, Landbouwmachine van voor 1968. (bij evt. exclusieve modellen is het bouwjaar niet van toepassing)

* Kenteken is verplicht, ook voor de onderdelenmarkt, om toegang te krijgen tot het terrein.

De kraam/stroom dient voor 1 Mei 2018 te worden voldaan op rekening nummer: NL 60 RABO 0322 9411 72 t.n.v. Stichting Oldtimer Evenement te Hoornsterzwaag o.v.v. uw naam en woonplaats.

Zonder betaling komt de reservering (na 1 Mei) te vervallen.

Mocht uw voertuig of artikel niet voor deelname in aanmerking komen dan krijgt u bericht van de organisatie. Beroep hiertegen is niet mogelijk. U krijgt enkele weken voorafgaan aan het evenement uw toegangsbewijs.

Dit inschrijfformulier kunt u voldoende gefrankeerd opsturen naar:

Stichting Oldtimer Evenement
Bij de Leywei 85
8412 SJ Hoornsterzwaag

Bij inlevering gaat u akkoord met de voorwaarden en erkent u dat deelname voor eigen risico is.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk.





Line up Oldtimer Festival hemelvaartsdag - 10 mei 2018
Copyright @ In a Box Solutions - Oldtimer Evenement. All rights reserved.